เกี่ยวกับเรา

Bro 360 เป็นพี่น้องช่างภาพอาชีพ ที่รับบริการถ่ายภาพ 360 องศา แบบครบวงจร เพื่อใช้โปรโมตร้านค้าและธุรกิจบนโลกออนไลน์ ทังบน Google, Facebook และ Virtual Tour Media ซึงถือเป็นช่องทางหลักยอดนิยมของโลกออนไลน์ ในทุกวันนี ด้วยบริการแบบมืออาชีพในราคาย่อมเยาว์ แต่ได้ผลงานคุณภาพสูง ใช้เป็นเครื่องมือในการขายได้ทันที